Tỷ giá - Lãi suất

The amount of money Interest rate (month)
  1 mth 6 mth 12 mth 36 mth
‹ 100 mil 5.3 6.6 6.9 7.2
100 mil -› 500 mil 5.5 6.7 6.9 7.3
500 mil -› 5 bil 5.5 6.7 7.0 7.4
5 bil -› 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
≥ 10 bil 5.5 6.9 7.1 7.5
[ + Detail ]
Ngày đăng: 21/02/2020 - 08:59
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,160
23,180
23,300
EUR 24,659
24,829
25,513
GBP 29,407
29,634
30,218
JPY 204.08
205.57
209.12
AUD 15,082
15,186
15,563
SGD 16,431
16,464
16,714
Chat với VPBank