Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.0 6.7 6.8 6.9
300 tr -› <3 tỉ 4.1 6.9 7.0 7.1
3 tỉ -› <10 tỉ 4.15 6.9 7.0 7.1
10 tỉ -› <50 tỉ 4.15 7.0 7.1 7.2
≥ 50 tỷ 4.15 7.0 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 25/05/2020 - 08:49
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,200
23,220
23,400
EUR 24,977
25,149
25,833
GBP 27,826
28,041
28,718
JPY 212.09
213.65
219.29
AUD 14,867
14,970
15,545
SGD 16,141
16,173
16,518
Chat với VPBank