Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.6 7.1 7.05 7.3
300 tr -› <1 tỉ 4.7 7.3 7.15 7.5
1 tỉ -› <5 tỉ 4.8 7.5 7.3 7.7
5 tỉ -› <10 tỉ 4.9 7.5 7.3 7.8
≥ 10 tỷ 4.9 7.6 7.4 7.9
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 14/12/2019 - 15:28
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,100
23,120
23,220
EUR 25,352
25,527
26,210
GBP 30,401
30,636
31,122
JPY 207.99
209.51
214.13
AUD 15,586
15,694
16,171
SGD 16,857
16,891
17,345
Chat với VPBank