Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 5.1 7.1 7.05 7.3
300 tr -› <1 tỉ 5.2 7.3 7.15 7.5
1 tỉ -› <5 tỉ 5.3 7.5 7.3 7.7
5 tỉ -› <10 tỉ 5.4 7.5 7.3 7.8
≥ 10 tỷ 5.4 7.6 7.4 7.9
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 16/11/2019 - 16:25
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 25,225
25,399
26,082
GBP 29,461
29,688
30,175
JPY 209.47
211.00
215.63
AUD 15,477
15,584
16,061
SGD 16,799
16,834
17,287
Chat với VPBank