Sản phẩm SME

Chuyển tiền quốc tế
Giới thiệu chung

Dịch vụ nhận tiền và chuyển tiền trên phạm vi toàn thế giới chính xác nhanh chóng. Dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, có nhu cầu nhận tiền thanh toán hoặc thanh toán tiền cho các đối tác quốc tế.

SME - Nội dung

  • Tiền chuyển về sẽ được hạch toán ngay vào tài khoản của quý doanh nghiệp
  • Chi phí chuyển tiền đi hợp lý
  • Nhận và chuyển tiền bằng nhiều loại ngoại tệ
  • Chính xác, an toàn, bảo mật và tốc độ
  • Cập nhật số dư bằng dịch vụ Ngân hàng điện tử ( VPBank Online)
 
+  Dịch vụ chuyển tiền :  
Lệnh chuyển tiền (theo mẫu) : DN vừa và nhỏ - Lệnh chuyển tiền
Các giấy tờ chứng minh cho mục đích chuyển tiền là hợp pháp theo quy định
+  Dịch vụ nhận tiền : Doanh nghiệp cung cấp cho đối tác nước ngoài các thông tin sau: 
Tên người hưởng: tên khách hàng đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản
Số tài khoản của người hưởng: là số hiệu tài khoản của khách hàng tại VPBank.
Tên và Swift code của VPBank: VIETNAM PROSPERITY JOINTSTOCK COMMERCIAL BANK (VPBANK) Swift bic: VPBKVNVX
Tên ngân hàng trung gian: khách hàng có thể lựa chọn tên ngân hàng trung gian của VPBank căn cứ theo loại ngoại tệ chuyển/nhận
Chat với VPBank