Sản phẩm SME

Tài trợ thương mại

Cung cấp gói vay ưu đãi, lãi suất hấp dẫn, tài trợ kịp thời cho nhu cầu vốn ngắn hạn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa rủi ro tỷ giá.

Thư tín dụng trả chậm do VPBank phát hành theo đề nghị của Khách hàng

Chỉ với bộ hồ sơ đơn giản doanh nghiệp xuất khẩu sẽ nhận được tiền chiết khấu chỉ trong vòng không quá 3h từ khi xuất trình bộ chứng từ phù hợp. Giúp doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận từ việc nắm bắt cơ hội kinh doanh và đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn.

Tài trợ bổ sung vốn lưu động để sản xuất, gia công, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng là sản phẩm cho vay ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu ứng trước tiền hàng xuất khẩu ngay sau khi giao hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu

Chiết khấu có truy đòi bộ chứng từ xuất khẩu của khách hàng xuất trình tại VPBank

Là sản phẩm cho vay ngắn hạn, theo đó VPBank thanh toán ngay cho Người bán hàng.

VPBank cung cấp giải pháp trọn gói (tài chính và phi tài chính) thiết kế cho các đại lý/nhà phân phối trong chuỗi cung ứng hàng hóa

Là gói sản phẩm dịch vụ Ngân hàng cho khách hàng gồm các dịch vụ bảo lãnh, tín dụng, thanh toán theo trình tự phát sinh nhu cầu của khách hàng khi tham gia một dự án.

Chat với VPBank