Sản phẩm SME

Sản phẩm dịch vụ giao dịch Phái sinh

Giúp doanh nghiệp giao dịch thương mại quốc tế loại trừ các yếu tố rủi ro biến động tỉ giá để đảm bảo lợi nhuận của phương án kinh doanh.

Tận dụng cơ hội/giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá, tối ưu hóa chi phí cho hoạt động thanh toán bằng ngoại tệ.

Giao dịch hoán đổi là một giao dịch mua/bán hoặc bán/mua một loại ngoại tệ với ngày đáo hạn gần (thường là giao ngay) và bán/mua hoặc mua/bán một loại ngoại tệ cho cùng một số lượng ngoại tệ với ngày đáo hạn xa hơn, giúp doanh nghiệp bảo vệ được các rủi ro biến động tỷ giá

Trợ giúp các doanh nghiệp thường xuyên phải thu tiền hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn kiểm, đếm tiền mặt một cách chính xác, an toàn và bảo mật

Không cần đến ngân hàng để giao dịch định kỳ phát sinh hàng tháng, hàng quý như thanh toán lương, bảo hiểm, phí, hoa hồng,…

Đây là sản phẩm hợp tác giữa VPBank và các công ty Logistic để cung cấp cho khách hàng của VPBank các dịch vụ kho vận theo Hợp đồng thỏa thuận 03 bên

Chat với VPBank