Sản phẩm SME

Giải pháp cho doanh nghiệp do nữ làm chủ

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ cho các nữ doanh nhân bứt phá ra khỏi những khuôn khổ, định kiến xưa cũ, trở thành những Nữ doanh nhân thời đại và tạo động lực cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ngày càng phát triển, VPBank SME đã xây dựng một gói giải pháp riêng để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Chat với VPBank