Vay thế chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ | VPBank

Vay thế chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giải pháp vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

(5,002 Đánh giá)

Chi tiết

Vay thế chấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là phương án cấp vốn cho khách hàng với đa dạng loại hình, đáp ứng các nhu cầu cho quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp
- Đa dạng loại hình vay vốn: vay theo món, hạn mức, vay ngắn hạn, trung dài hạn
- Đa dạng hình thức trả nợ: Trả gốc lãi đều hàng tháng, trả gốc cuối kỳ,…
- Đa dạng loại tiền cho vay : VND, USD, ngoại tệ khác,…

- Hồ sơ đơn giản;
- Thời gian phê duyệt nhanh;
- Hỗ trợ tối đa nhu cầu
- Tỷ lệ cho vay/ Giá trị tài sản bảo đảm cạnh tranh;
- Hạn mức cho vay hấp dẫn;
- Thời hạn cho vay dài 
- Phương thức cho vay và trả nợ linh hoạt phù hợp với từng nhu cầu.
Khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vay thế chấp
- Giấy đề nghị vay vốn; 
- Phương án kinh doanh;
- Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế; 
- Hồ sơ về tài sản bảo đảm; 
- Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank); 
- Cam kết cá nhân của cổ đông góp vốn từ 25% trở lên;
- Các giấy tờ khác theo đề nghị của VPBank;