VPBank

Vay tín dụng xanh

Đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng tương lai xanh và bền vững

(5,000 Đánh giá)

Tín dụng xanh là các khoản vay tài trợ dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng với mục tiêu chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải carbon và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững, thân thiện với môi trường.

Nhận định rõ về tầm ảnh hưởng của tín dụng tới việc tăng trưởng xanh của quốc gia trong tình hình kinh tế hiện nay, đồng thời với mong muốn chung tay cùng Doanh nghiệp xây dựng những dự án bảo vệ môi trường, VPBank giới thiệu Chương trình Tín dụng xanh dành cho các Doanh nghiệp thỏa mãn các tiêu chí xanh. 

Chương trình “Tín dụng xanh” áp dụng cho Khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn với mục đích đầu tư cho các kế hoạch, dự án thân thiện với môi trường.

Chương trình áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn của Khách hàng đáp ứng tiêu chí tín dụng xanh của VPBank và thuộc một trong các lĩnh vực dưới đây:

 • Năng lượng tái tạo (Renewable Energy).
 • Sản xuất điện hiệu quả và giảm phát thải carbon.
 • Sử dụng năng lượng hiệu quả (Energy Efficiency).
 • Tòa nhà có Chứng chỉ xanh (Green Buildings).
 • Sử dụng nguồn nước hiệu quả (Water Efficiency).
 • Xử lý chất thải.
 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất bền vững.
 • Ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm.
 • Các dự án thuộc lĩnh vực khí hậu đặc biệt, được đánh giá và chấp nhận theo từng trường hợp cụ thể.
 • Các khoản vay, dự án, phương án sản xuất kinh doanh có thể là dự án, phương án đầu tư mới hoặc nâng cấp, cải tiến tài sản hiện có.
 • Các Khoản vay, dự án không thuộc danh mục loại trừ cấp tín dụng xanh như:
  - Nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.
  - Thủy điện công suất lớn có chiều cao đập thủy điện từ 15m trở lên, hoặc có thể tích hồ chứa > 3 triệu m3.
  - Liên quan đến khai thác than, vận chuyển than, nhiệt điện than.
  - Liên quan đến ngành thuốc lá.
 • Hưởng mức ưu đãi lãi suất so với vay thông thường.
 • Cơ hội tiếp cận nhiều giá trị tài chính và phi tài chính của VPBank.
 • Được tư vấn bởi nhóm chuyên gia theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chương trình “Tín dụng xanh” áp dụng cho Khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn với mục đích đầu tư cho các kế hoạch, dự án thân thiện với môi trường.

Vui lòng liên hệ chi nhánh VPBank gần nhất hoặc hotline 1900545415 để biết thêm thông tin chi tiết
not-mobile
Chat với VPBank