Tiền gửi kỳ hạn tự chọn | VPBank

Tiền gửi kỳ hạn tự chọn

Tận dụng hiệu quả nguồn tiền nhàn rỗi

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Tiền gửi kỳ hạn tự chọn giúp đáp ứng mục đích tối đa hóa nguồn tiền nhàn rỗi của Doanh nghiệp và linh hoạt hơn cho hoạt động kinh doanh khi Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn gấp
- Tiện lợi khi có thể chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi tiền từ 7 đến 389 ngày tùy theo thời gian nhàn rỗi của dòng tiền
- Loại tiền gửi: VND, USD
- Phương thức trả lãi: Lĩnh lãi cuối kì một lần vào ngày đến hạn thanh toán. Trong trường hợp KH rút gốc trước hạn lãi sẽ được trả vào thời điểm khách hàng rút gốc
- Lãi suất: lãi suất VPBank quy định trong từng thời kì
 
- Thủ tục hồ sơ đơn giản, nhanh chóng
- Lãi suất ưu đãi
- Được nhân viên VPBank tư vấn nhiệt tình về sản phẩm
 
Khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức có nguồn tiền nhàn rỗi trong một thời gian nhất định và muốn tối đa  hóa lợi nhuận trên số tiền nhàn rỗi
- Đề nghị mở tài khoản tiền gửi tự chọn
- Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của Tổ chức
- Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.