Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng | VPBank

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng

Giải pháp bổ sung vốn cho doanh nghiệp

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng là sản phẩm tài trợ bổ sung vốn lưu động để sản xuất, gia công, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu
- Phương thức thanh toán: L/C, D/A, D/P, TT, CAD
- Loại tiền: VND, USD
- Thời hạn vay: Thời hạn Hạn mức tối đa 12 tháng. Thời hạn Giấy nhận nợ phụ thuộc vào chu kỳ SXKD của KH tối đa không quá 06 tháng.
- Phương thức vay: Vay theo hạn mức, vay theo món
- Phương thức trả nợ: Thu nợ ngay khi chiết khấu/ngay khi tiền thanh toán hàng xuất khẩu về tài khoản của khách hàng tại VPBank
- Tài sản đảm bảo: Theo quy định hiện hành của Ngân hàng nhà nước và VPBank.
- Mức cho vay: Theo giá trị hợp đồng ngoại hoặc giá trị L/C (đối với phương thức L/C)
- Tỷ lệ tài trợ cao: Quý doanh nghiệp được cấp hạn mức tín dụng để có thể sử dụng một cách chủ động và thuận tiện.
- Lãi suất vay ưu đãi hơn so với các hình thức vay bổ sung vốn lưu động thông thường.
- Có thể vay không có hoặc chỉ có tài sản đảm bảo một phần khoản vay.
- Được VPBank hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến thanh toán quốc tế như: các điều khoản Hợp đồng ngoại thương, cách lập bộ chứng từ, các điều khoản trong L/C,…
- Yên tâm hơn khi giao dịch với đối tác nước ngoài và khi đòi tiền, giảm chi phí không đáng có khi bộ chứng từ bị bắt lỗi
Các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh, có giấy phép thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng ngành nghề hoạt động. 
- Giấy đăng ký mở tài khoản tại VPBank.
- Hợp đồng ngoại thương, L/C xuất khẩu bản chính (đối với phương thức L/C)
- Các hợp đồng ngoại, L/C có giá trị lớn của khách hàng (đã hoặc đang thực hiện)
- Các hồ sơ khác theo quy định của VPBank