Gói quản lý tài khoản Doanh nghiệp toàn diện | VPBank

Gói quản lý tài khoản Doanh nghiệp toàn diện

Công cụ quản lý tài khoản doanh nghiệp hiệu quả

(5,002 Đánh giá)

Chi tiết

Sản phẩm quản lý tài khoản doanh nghiệp toàn diện là giải pháp tài chính hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu cho doanh nghiệp, cung cấp cho doanh nghiệp nhiều tiện ích hiện đại và ưu đãi vượt trội về phí.

Gói sản phẩm

Các sản phẩm trong gói

VPBASIC

- Tài khoản thanh toán VND
- Internet Banking (gói tài chính)

VPSMARTPAY

- Tài khoản thanh toán VND
- Internet Banking (gói tài chính)
- Thẻ ghi nợ VPBiz MasterCard Classic
- Nộp thuế điện tử ((bao gồm thuế nội địa và thuế hải quan)

VPFLEXIBLE

-Tài khoản thanh toán VND
- Internet Banking (gói tài chính)
- Nộp thuế điện tử (bao gồm thuế nội địa và thuế Hải quan)
- Chi lương

VPDELUXE

-Tài khoản thanh toán VND
- Internet Banking (gói tài chính)
- Thanh toán quốc tế trên I2B
- Nộp thuế điện tử (bao gồm thuế nội địa và thuế Hải quan)


 • Gói VPBasic:
  - Miễn phí duy trì tài khoản
  - Miễn phí SMS Banking áp dụng cho 02 số điện thoại/tài khoản
  - Miễn phí đăng ký, phí thường niên Internet Banking
  - Miễn phí chuyển khoản trong, ngoài hệ thống trên Internet Banking (không bao gồm phí thanh toán quốc tế trên Internet Banking)
 • Gói VPSmartPay
  - Miễn phí duy trì tài khoản
  - Miễn phí SMS Banking áp dụng cho 02 số điện thoại/tài khoản
  - Miễn phí đăng ký, phí thường niên Internet Banking
  - Miễn phí chuyển khoản trong, ngoài hệ thống trên Internet Banking (không bao gồm phí thanh toán quốc tế trên Internet Banking)
  - Miễn phí thường niên dịch vụ nộp thuế điện tử 
  - Miễn phí chuyển khoản dịch vụ nộp thuế điện tử
  - Miễn phí thường niên thẻ ghi nợ
 • Gói VP Flexible
  - Miễn phí duy trì tài khoản
  - Miễn phí SMS Banking áp dụng cho 02 số điện thoại/tài khoản
  - Miễn phí đăng ký, phí thường niên Internet Banking
  - Miễn phí chuyển khoản trong, ngoài hệ thống trên Internet Banking (không bao gồm phí thanh toán quốc tế trên Internet Banking)
  - Miễn phí thường niên dịch vụ thuế điện tử
  - Miễn phí chuyển khoản dịch vụ nộp thuế điện tử
  - Miễn phí đăng ký và phí thường niên dịch vụ chi lương
  - Miễn phí trích từ tài khoản để trả lương vào các tài khoản theo danh sách (không áp dụng với phí chuyển khoản liên ngân hàng với giao dịch chi lương ngoài hệ thống)
 • Gói VP Deluxe
  - Miễn phí duy trì tài khoản
  - Miễn phí SMS Banking áp dụng cho 02 số điện thoại/tài khoản
  - Miễn phí đăng ký, phí thường niên Internet Banking
  - Miễn phí chuyển khoản trong, ngoài hệ thống trên Internet Banking
  - Miễn phí thanh toán quốc tế trên Internet Banking
  - Miễn phí thường niên dịch vụ thuế điện tử
  - Miễn phí chuyển khoản dịch vụ nộp thuế điện tử
Gói sản phẩm quản lý tài khoản doanh nghiệp toàn diện phù hợp đối với Doanh nghiệp có doanh thu tiền về trên tài khoản thanh toán ổn định và nhu cầu chuyển tiền, thanh toán giao dịch thường xuyên.
Vui lòng liên hệ chi nhánh VPBank gần nhất hoặc hotline 1900545415 để biết thêm thông tin chi tiết

Gói sản phẩm

Phí dịch vụ

VPBASIC

300.000 VND/tháng (chưa VAT)

VPSMARTPAY

400.000 VND/tháng (chưa VAT)

VPFLEXIBLE

600.000 VND/tháng (chưa VAT)

VPDELUXE

1.000.000 VND/tháng (chưa VAT)