Hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay | VPBank

Hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay

Giảm thiểu rủi ro tỷ giá trong giao dịch

(5,001 Đánh giá)

Chi tiết

Hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay giúp khách hàng doanh nghiệp tận dụng cơ hội/giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá, tối ưu hóa chi phí cho hoạt động thanh toán bằng ngoại tệ.
Hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay giúp khách hàng doanh nghiệp tận dụng cơ hội/giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá, tối ưu hóa chi phí cho hoạt động thanh toán bằng ngoại tệ.
Dịch vụ hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay của VPBank luôn đáp ứng nhu cầu mua và bán ngoại tệ hợp pháp của doanh nghiệp với tỷ giá cạnh tranh. 
- Giao dịch đơn giản, thuận tiện, an toàn. 
- Quý khách hàng không thanh toán bất kỳ khoản phí nào.
Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay