Chuyển tiền quốc tế | VPBank

Chuyển tiền quốc tế

Chuyển và nhận tiền quốc tế nhanh chóng

(5,001 Đánh giá)

Chi tiết

Chuyển tiền quốc tế là dịch vụ của VPBank giúp đáp ứng nhu cầu nhận tiền và chuyển tiền trên phạm vi toàn thế giới, dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, có nhu cầu nhận tiền thanh toán hoặc thanh toán tiền cho các đối tác quốc tế.
- Tiền chuyển về sẽ được hạch toán ngay vào tài khoản của quý doanh nghiệp
- Chi phí chuyển tiền đi hợp lý
- Nhận và chuyển tiền bằng nhiều loại ngoại tệ
- Cập nhật số dư bằng dịch vụ Ngân hàng điện tử ( VPBank Online)
- Chính xác, an toàn, bảo mật và tốc độ
- Giao dịch nhanh chóng được thực hiện, giúp tiết kiệm thời gian và công sức
Khách hàng là doanh nghiệp siêu nhỏ có hoạt động xuất nhập khẩu, có nhu cầu nhận tiền thanh toán hoặc thanh toán tiền cho các đối tác quốc tế.
 • Dịch vụ chuyển tiền:  
  - Lệnh chuyển tiền theo mẫu của VPBank
  - Các giấy tờ chứng minh cho mục đích chuyển tiền là hợp pháp theo quy định
 • Dịch vụ nhận tiền: 
  Doanh nghiệp cung cấp cho đối tác nước ngoài các thông tin sau: 
  - Tên người hưởng: tên khách hàng đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản
  - Số tài khoản của người hưởng: là số hiệu tài khoản của khách hàng tại VPBank.
  - Tên và Swift code của VPBank: VIETNAM PROSPERITY JOINTSTOCK COMMERCIAL BANK (VPBANK) Swift bic: VPBKVNVX
  - Tên ngân hàng trung gian: khách hàng có thể lựa chọn tên ngân hàng trung gian của VPBank căn cứ theo loại ngoại tệ chuyển/nhận