Bao thanh toán Doanh nghiệp | VPBank

BTT

Bao thanh toán Bên bán hàng nội địa

Kết nối và thúc đẩy chuỗi cung ứng

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

VPBank thực hiện ứng trước tiền cho Bên bán hàng đối với các khoản phải thu đã được Bên mua hàng xác nhận thanh toán

✔️ Thời hạn Bao thanh toán dài, tối đa lên tới 240 ngày
✔️ Không yêu cầu tài sản đảm bảo
✔️ Quy trình phê duyệt nhanh, hồ sơ thủ tục đơn giản
✔️ Giải ngân và thu nợ tự động 24/7 trên hệ thống tài trợ chuỗi Veefin SCF của VPBank.

Đối với bên bán hàng

Đối với bên mua hàng

️ Tăng doanh số bán hàng và tăng khả năng cạnh tranh khi đáp ứng được nhu cầu trả chậm của Bên mua hàng
️ Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc quản lý và thu hồi các khoản phải thu.
Doanh nghiệp chủ động thực hiện giải ngân và thu nợ tự động 24/7 trên hệ thống tài trợ chuỗi Veefin SCF của VPBank: không cần ký thủ công các hồ sơ giấy tờ và không cần đến Ngân hàng để cung cấp hồ sơ cho mỗi lần giải ngân.

️ Cải thiện hệ số đòn bẩy nợ Ngân hàng và chỉ số tài chính,
️ Được hưởng lợi ích tài chính từ việc mua hàng trả chậm
️ Tiết kiệm chi phí quản lý Khoản phải trả


✔️ Áp dụng với tất cả các doanh nghiệp trong nước
 

1. Thủ tục đăng ký hạn mức Bao thanh toán:

Doanh nghiệp cần cung cấp các chứng từ sau:

✔️ Giấy đề nghị cấp tín dụng bao thanh toán; 
✔️ Tài liệu về phương án sử dụng vốn; 
✔️ Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính; 
✔️ Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank); 
✔️ Các giấy tờ khác theo đề nghị của VPBank

2. Thủ tục giải ngân: 

✔️ VPBank cấp user cho Bên bán hàng và Bên mua hàng để đăng nhập và sử dụng hệ thống tài trợ chuỗi Veefin SCF

✔️ Bên bán hàng thực hiện đăng ký chữ ký số trên hệ thống Veefin SCF để dùng cho mỗi lần giải ngân trong hạn mức

✔️ Bên bán hàng bàn giao hàng, xuất hóa đơn cho Bên mua hàng

✔️ Bên mua hàng thực hiện xác nhận thanh toán tự động trên hệ thống Veefin SCF

✔️ Bên bán hàng chủ động tạo yêu cầu giải ngân và ký số lên Đề nghị bao thanh toán được tạo tự động trên hệ thống. 

✔️ Hệ thống VPBank tự động kiểm tra hạn mức và có thể ngay lập tức tự động giải ngân ứng trước BTT vào tài khoản của Bên bán hàng mở tại VPBank

 

✔️Giấy ĐNVV kiêm HĐTC- HKD/Chủ DN tư nhân vui lòng xem tại đây

 

✔️Giấy ĐNVV kiêm HĐTC-KHDN vui lòng xem tại đây

 

✔️HĐ cung cấp & SD hệ thống- HKD vui lòng xem tại đây

✔️HĐ cung cấp & SD hệ thống-KHDN  vui lòng xem tại đây

✔️HĐ cung cấp & SD hệ thống-Anchor BTT vui lòng xem tại đây

✔️HĐ cung cấp & SD hệ thống- Seller vui lòng xem tại đây

✔️HĐ cung cấp & SD hệ thống- Anchor vui lòng xemtại đây