Bảo lãnh | VPBank

Bảo lãnh

Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

(5,004 Đánh giá)

Chi tiết

VPBank cung cấp các loại hình bảo lãnh đa dạng, bảo đảm uy tín cho Khách hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Khi phát hành bảo lãnh tiền vay, VPBank cam kết với bên cho vay vốn về việc sẽ trả nợ thay cho bên vay vốn trong trường hợp bên vay vốn không trả hoặc không trả đầy đủ, đúng hạn nợ vay đối với bên cho vay vốn, trên cơ sở bên cho vay vốn xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.
- Khách hàng có thể đáp ứng được các yêu cầu về bảo lãnh của bên thứ ba và nâng cao mức độ tin cậy, uy tín khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh của VPBank;
- Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, chuyên nghiệp luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về thủ tục và hình thức bảo lãnh phù hợp với mục tiêu và khả năng của khách hàng;
- Thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng, thủ tục đơn giản
- Biểu phí hợp lý và cạnh tranh
- Mục đích đề nghị bảo lãnh là hợp pháp;
- Có khả năng tài chính và có đủ năng lực, điều kiện và kinh nghiệm thực hiện nghĩa vụ được VPBank bảo lãnh trong thời hạn cam kết;
- Có thể đáp ứng theo quy định áp dụng với từng loại hình bảo lãnh.
- Đề nghị bảo lãnh.
- Hồ sơ pháp lý (cung cấp một lần khi mở tài khoản thanh toán).
- Hồ sơ bảo lãnh (các giấy tờ, thông báo, hợp đồng liên quan đến từng loại bảo lãnh).
- Hồ sơ tài chính (báo cáo tài chính, quyết toán thuế).
- Hồ sơ bảo đảm tài sản.