| VPBank

So sánh thẻ

Dưới đây là phần so sánh thẻ bạn đã chọn. Xóa nếu bạn muốn chọn thẻ khác.

Loại thẻ
Hạn mức thẻ
Lãi suất
Hạn mức giao dịch
Phí thường niên
Điểm thưởng
Hoàn tiền
Vé máy bay miễn phí
Đồng thương hiệu
California Platinum

Thẻ tín dụng VPBank California Fitness Visa Platinum

+ Thêm thẻ

Thẻ Diamond World

+ Thêm thẻ

Thẻ Diamond World Lady

+ Thêm thẻ
mc2

Thẻ tín dụng VPBank MC2 MasterCard

+ Thêm thẻ
Mobifone platinum

Thẻ MobiFone-VPBank Platinum

+ Thêm thẻ
mobifone titanium

Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone-VPBank Titanium

+ Thêm thẻ
Platinum Travel

Thẻ tín dụng VPBank Visa Platinum Travel Miles

+ Thêm thẻ
Compare Image

Thẻ ghi nợ nội địa AutoLink

+ Thêm thẻ
Compare Image

Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank MC2 MasterCard

+ Thêm thẻ
cashback

Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Cashback MasterCard

+ Thêm thẻ
Compare Image

Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Visa Platinum Travel Miles

+ Thêm thẻ
Compare Image

Thẻ ghi nợ quốc tế Vietnam Airlines - VPBank Platinum Mastercard

+ Thêm thẻ
california centuryon

Thẻ tín dụng VPBank - California Centuryon Visa Signature

+ Thêm thẻ
Visa Travel Gold

Thẻ tín dụng VPBank Visa Gold Travel Miles

+ Thêm thẻ
Titanium Cashback

Thẻ tín dụng VPBank Titanium Cashback

+ Thêm thẻ
VNA platinum

Thẻ tín dụng VietnamAirlines - VPBank Platinum MasterCard

+ Thêm thẻ
Lady card

Thẻ tín dụng VPBank Lady MasterCard

+ Thêm thẻ
Platinum cashback

Thẻ tín dụng VPBank Platinum Cashback

+ Thêm thẻ
StepUp

Thẻ tín dụng VPBank StepUp Mastercard

+ Thêm thẻ

Tiền gửi kỳ hạn tự chọn

+ Thêm thẻ

Tiền gửi không kỳ hạn

+ Thêm thẻ

Tiền gửi có kỳ hạn

+ Thêm thẻ

Vay tín chấp nhanh cho doanh nghiệp siêu nhỏ (Mini BIL)

+ Thêm thẻ

Vay thế chấp cho doanh nghiệp siêu nhỏ (ABF)

+ Thêm thẻ

Thế chấp hóa đơn

+ Thêm thẻ

Cho vay mua ô tô

+ Thêm thẻ

Thấu chi tài khoản doanh nghiệp

+ Thêm thẻ

Tài trợ theo ngành

+ Thêm thẻ

Bảo lãnh

+ Thêm thẻ

Chuyển tiền quốc tế

+ Thêm thẻ

Nhờ thu xuất khẩu

+ Thêm thẻ

Nhờ thu nhập khẩu

+ Thêm thẻ

L/C xuất khẩu (Thông báo, tư vấn bộ chứng từ, xác nhận, chuyển nhượng)

+ Thêm thẻ

L/C trả chậm được phép thanh toán ngay – UPAS L/C

+ Thêm thẻ

Thanh toán biên mậu

+ Thêm thẻ

Chiết khấu nhanh 3 giờ

+ Thêm thẻ

Cho vay ưu đãi tài trợ xuất nhập khẩu

+ Thêm thẻ

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu

+ Thêm thẻ

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng

+ Thêm thẻ

Tài trợ xuất khẩu sau giao hàng

+ Thêm thẻ

VPBank Online

+ Thêm thẻ

Thẻ tín dụng Doanh nghiệp VPBiz

+ Thêm thẻ

Thẻ ghi nợ VPBiz

+ Thêm thẻ

Biz Controller

+ Thêm thẻ

Thu hộ từng lần tại địa điểm khách hàng

+ Thêm thẻ

Thanh toán hàng loạt (trả lương)

+ Thêm thẻ

Dịch vụ Logistics

+ Thêm thẻ

Hợp đồng mua bán ngoại tệ hoán đổi

+ Thêm thẻ

Hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay

+ Thêm thẻ
California Platinum

Thẻ tín dụng VPBank California Fitness Visa Platinum

+ Thêm thẻ

Thẻ Diamond World

+ Thêm thẻ

Thẻ Diamond World Lady

+ Thêm thẻ
mc2

Thẻ tín dụng VPBank MC2 MasterCard

+ Thêm thẻ
Mobifone platinum

Thẻ MobiFone-VPBank Platinum

+ Thêm thẻ
mobifone titanium

Thẻ tín dụng đồng thương hiệu MobiFone-VPBank Titanium

+ Thêm thẻ
Platinum Travel

Thẻ tín dụng VPBank Visa Platinum Travel Miles

+ Thêm thẻ
Compare Image

Thẻ ghi nợ nội địa AutoLink

+ Thêm thẻ
Compare Image

Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank MC2 MasterCard

+ Thêm thẻ
cashback

Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Cashback MasterCard

+ Thêm thẻ
Compare Image

Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Visa Platinum Travel Miles

+ Thêm thẻ
Compare Image

Thẻ ghi nợ quốc tế Vietnam Airlines - VPBank Platinum Mastercard

+ Thêm thẻ
california centuryon

Thẻ tín dụng VPBank - California Centuryon Visa Signature

+ Thêm thẻ
Visa Travel Gold

Thẻ tín dụng VPBank Visa Gold Travel Miles

+ Thêm thẻ
Titanium Cashback

Thẻ tín dụng VPBank Titanium Cashback

+ Thêm thẻ
VNA platinum

Thẻ tín dụng VietnamAirlines - VPBank Platinum MasterCard

+ Thêm thẻ
Lady card

Thẻ tín dụng VPBank Lady MasterCard

+ Thêm thẻ
Platinum cashback

Thẻ tín dụng VPBank Platinum Cashback

+ Thêm thẻ
StepUp

Thẻ tín dụng VPBank StepUp Mastercard

+ Thêm thẻ

Tiền gửi kỳ hạn tự chọn

+ Thêm thẻ

Tiền gửi không kỳ hạn

+ Thêm thẻ

Tiền gửi có kỳ hạn

+ Thêm thẻ

Vay tín chấp nhanh cho doanh nghiệp siêu nhỏ (Mini BIL)

+ Thêm thẻ

Vay thế chấp cho doanh nghiệp siêu nhỏ (ABF)

+ Thêm thẻ

Thế chấp hóa đơn

+ Thêm thẻ

Cho vay mua ô tô

+ Thêm thẻ

Thấu chi tài khoản doanh nghiệp

+ Thêm thẻ

Tài trợ theo ngành

+ Thêm thẻ

Bảo lãnh

+ Thêm thẻ

Chuyển tiền quốc tế

+ Thêm thẻ

Nhờ thu xuất khẩu

+ Thêm thẻ

Nhờ thu nhập khẩu

+ Thêm thẻ

L/C xuất khẩu (Thông báo, tư vấn bộ chứng từ, xác nhận, chuyển nhượng)

+ Thêm thẻ

L/C trả chậm được phép thanh toán ngay – UPAS L/C

+ Thêm thẻ

Thanh toán biên mậu

+ Thêm thẻ

Chiết khấu nhanh 3 giờ

+ Thêm thẻ

Cho vay ưu đãi tài trợ xuất nhập khẩu

+ Thêm thẻ

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu

+ Thêm thẻ

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng

+ Thêm thẻ

Tài trợ xuất khẩu sau giao hàng

+ Thêm thẻ

VPBank Online

+ Thêm thẻ

Thẻ tín dụng Doanh nghiệp VPBiz

+ Thêm thẻ

Thẻ ghi nợ VPBiz

+ Thêm thẻ

Biz Controller

+ Thêm thẻ

Thu hộ từng lần tại địa điểm khách hàng

+ Thêm thẻ

Thanh toán hàng loạt (trả lương)

+ Thêm thẻ

Dịch vụ Logistics

+ Thêm thẻ

Hợp đồng mua bán ngoại tệ hoán đổi

+ Thêm thẻ

Hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay

+ Thêm thẻ
Thêm thẻ
So sánh ngay
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh