Sản phẩm SME

Dịch vụ VPBank Online

Nộp thuế điện tử dành cho Khách hàng Doanh nghiệp là dịch vụ phối hợp giữa VPBank và Tổng cục Thuế. Theo đó, Khách hàng Doanh nghiệp sẽ sử dụng tài khoản tại VPBank để thực hiện nghĩa vụ thanh toán thuế ngay tại cổng thông tin của Tổng cục Thuế: https://kekhaithue.gdt.gov.vn

Doanh nghiệp được ghi nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ngay tức thời sau khi thực hiện giao dịch thành công tại cổng thông tin của Tổng cục Thuế.
 

Mọi giao dịch tài khoản của quý doanh nghiệp được thực hiện chỉ với vài clicks tại mọi nơi, mọi lúc.

Chat với VPBank