Chương trình

Nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng trong thanh toán để giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí, VPBank triển khai Chương trình tài trợ Nhà phân phối/ Đại lý dành cho đối tượng khách hàng là chuỗi các nhà phân phối và đại lý thông qua các hình thức tài trợ phong phú.

Tài trợ dự án trọn gói là dịch vụ hỗ trợ tài chính toàn diện bao gồm phát hành bảo lãnh, cấp tín dụng và thanh toán theo trình tự phát sinh nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án.

Chat với VPBank