Sản phẩm SME

Giao dịch qua Fax

Không cần đến ngân hàng để giao dịch định kỳ phát sinh hàng tháng, hàng quý như thanh toán lương, bảo hiểm, phí, hoa hồng,…

Chat với VPBank