SME Toolkit

Đăng ký download Tài liệu/video

10 + 2 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.
Làm thế nào để xây dựng 01 kế hoạch kinh doanh hoàn hảo?

Nếu như bạn làm chủ hoặc đang quản lí 1 doanh nghiệp, điều quan trọng bạn cần làm là xây dựng 1 kế hoạch kinh doanh hoàn hảo. Ba yếu tố chính tạo nên kế hoạch kinh doanh bao gồm: Kế hoạch marketing, kế hoạch vận hành, và kế hoạch tài chính. Vậy, kế hoạch kinh doanh của bạn đã đủ tốt để tạo ra lợi nhuận tối đa cho công ty?

Hãy theo dõi clip dưới đây để có câu trả lời cho chính mình.

Chat với VPBank