Đăng ký nhận Ưu đãi

1 + 12 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.
Giao dịch ngay - Thưởng liền tay

 

1. Thời gian triển khai: Từ 20/03/2020 đến hết 31/08/2020 hoặc đến khi hết quà tặng tùy điều kiện nào đến trước

2. Thời gian xét thưởng: 3 tháng/ lần tương đương 1 kỳ, doanh số giao dịch tính từ 01/03/2020

3. Hình thức nhận thưởng: Voucher Esteem (https://esteemgift.vn)

4. Thời gian nhận thưởng:  30 ngày sau kỳ xét thưởng

5. Chương trình dành cho khách hàng nhập khẩu 

Đối tượng tham gia

Điều kiện

Giá trị giải thưởng

Khách hàng mới: là KH mới mở tài khoản trong năm 2020 hoặc không phát sinh nhập khẩu với VPBank trong vòng 6 tháng trước thời điểm 31/12/2019

Đạt doanh số nhập khẩu từ 200 nghìn USD

1,5 triệu đồng/KH /kỳ xét thưởng

Khách hàng hiện hữu: là KH đang phát sinh nhập khẩu với VPBank và không thuộc đối tượng KH mới nêu trên

Doanh số nhập khẩu từ 5 triệu USD và số lượng đạt từ 30 giao dịch TTR

hoặc 10 giao dịch LC

hoặc 20 giao dịch (LC+TTR)

5 triệu đồng/KH/kỳ xét thưởng

Doanh số nhập khẩu từ 2 triệu USD

và số lượng từ 15 giao dịch TTR

hoặc 5 giao dịch LC

hoặc 10 giao dịch (LC+TTR)

3 triệu đồng/KH/kỳ xét thưởng

Doanh số nhập khẩu từ 1 triệu USD và số lượng từ 10 giao dịch TTR

hoặc 3 giao dịch LC

hoặc 6 giao dịch (LC+TTR)

2 triệu đồng/KH/kỳ xét thưởng

Doanh số nhập khẩu từ 500 nghìn USD và số lượng từ 5 giao dịch TTR

hoặc 2 giao dịch LC

hoặc 4 giao dịch (LC+TTR)

1,5 triệu đồng/KH/kỳ xét thưởng


Lưu ý:  Khách hàng sau khi đạt giải ở kỳ đầu tiên sẽ được tính là khách hàng hiện hữu trong kỳ tiếp theo.

4. Chương trình dành cho khách hàng xuất khẩu 

Đối tượng tham gia

Điều kiện

Giá trị giải thưởng

Tất cả khách hàng của VPBank

Doanh số xuất khẩu từ 3 triệu USD và số lượng giao dịch đạt từ 10

5 triệu đồng/KH/kỳ xét thưởng

Doanh số xuất khẩu từ 1 triệu USD

và số lượng giao dịch từ 04 giao dịch

3 triệu đồng/KH/kỳ xét thưởng

Doanh số xuất khẩu từ 500 nghìn USD

và số lượng giao dịch từ 02 giao dịch

1 triệu đồng/KH/kỳ xét thưởng

 

Lưu ý:

  • Nếu các khách khách hàng cùng đạt điều kiện nhận thưởng, giải thưởng sẽ được trao cho khách hàng có số lượng giao dịch nhiều nhất. Nếu các khách hàng có số lượng giao dịch bằng nhau sẽ ưu tiên khách hàng có doanh số cao hơn.
  • Doanh số nhập khẩu (NK) gồm doanh số phát hành L/C nhập khẩu và doanh số chuyển tiền TTR nhập khẩu.
  • Doanh số xuất khẩu (XK) là gồm doanh số thanh toán L/C xuất khẩu và doanh số chuyển tiền về xuất khẩu.

 

HÃY SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ NGAY VÀ TRỞ THÀNH NHỮNG DOANH NGHIỆP ĐẦU TIÊN NHẬN ĐƯỢC QUÀ TẶNG VÔ CÙNG HẤP DẪN TỪ VPBANK !

 

 

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI?

4 + 2 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.
Chat với VPBank