Bang gia vang ngay15/01/2020 08:56

2020-01-15 09:02 -- admin
Ngày đăng: 
2020-01-15 15:56
Giá mua ( 10 chỉ): 
429 700.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
432 700.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
429 700.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
432 700.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/phân)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank