Bang gia vang ngay14/01/2020 08:37

2020-01-14 08:48 -- admin
Ngày đăng: 
2020-01-14 15:37
Giá mua ( 10 chỉ): 
426 500.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
430 000.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
426 500.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
430 000.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/phân)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank