Bang gia vang ngay13/01/2020 09:01

2020-01-13 09:09 -- admin
Ngày đăng: 
2020-01-13 16:01
Giá mua ( 10 chỉ): 
432 000.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
435 000.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
432 000.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
435 000.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/phân)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank