Bang gia vang ngay11/11/2019 09:06

2019-11-11 09:11 -- admin
Ngày đăng: 
2019-11-11 16:06
Giá mua ( 10 chỉ): 
413 000.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
416 000.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
413 000.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
416 000.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/phân)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank