Bang gia vang ngay08/11/2019 09:15

2019-11-08 09:19 -- admin
Ngày đăng: 
2019-11-08 16:15
Giá mua ( 10 chỉ): 
412 000.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
415 000.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
412 000.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
415 000.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/phân)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank