Bang gia vang ngay07/11/2019 08:46

2019-11-07 08:54 -- admin
Ngày đăng: 
2019-11-07 15:46
Giá mua ( 10 chỉ): 
416 000.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
419 000.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
416 000.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
419 000.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/phân)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank