Bang gia vang ngay06/11/2019 08:53

2019-11-06 08:58 -- admin
Ngày đăng: 
2019-11-06 15:53
Giá mua ( 10 chỉ): 
415 000.00
Giá bán ( 10 chỉ): 
418 000.00
Giá mua ( 5 chỉ): 
415 000.00
Giá bán ( 5 chỉ): 
418 000.00
Giá mua: 
Giá mua (VNĐ/phân)
Giá bán: 
Giá bán (VNĐ/phân)
Số bản tin: 
2
Chat với VPBank