| VPBank

Tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings

Tiết kiệm online, x 1.2 lãi suất

(5,015 Đánh giá)

Chi tiết

Tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings của VPBank với ưu đãi nhân 1.2 lãi suất trong tháng đầu tiên cho Khách hàng
 • Kỳ hạn: Từ 1 tháng đến 36 tháng
 • Loại tiền: VND
 • Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND
 • Phương thức trả lãi: cuối kỳ
 • Lãi suất: tham khảo biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings tại đây
     + Kỳ hạn < 6 tháng: Theo biểu lãi suất niêm yết của sản phẩm Prime Savings
     + Kỳ hạn >= 6 tháng: Lãi suất tháng đầu = 1.2 lãi suất các tháng sau và cao hơn lãi suất sản phẩm khác
 • Rút trước hạn: Được phép
 • Đối tượng áp dụng: Khách hàng mới hoặc khách hàng hiện hữu chưa có tiền gửi online tại VPBank. Không áp dụng cho KH ưu tiên
 • Mỗi Khách hàng chỉ được gửi sản phẩm Prime Savings trong vòng 1 tháng kể từ ngày gửi khoản tiền gửi Prime Savings đầu tiên
 • Hình thức tiết kiệm: mở trực tuyến trên ứng dụng VPBank NEO
 • Hình thức đáo hạn: Tự động tất toán vào tài khoản thanh toán của Quý Khách hàng hoặc tự động gia hạn sang sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn thường
 • Hưởng lãi suất cao hơn các sản phẩm khác
 • Nhân 1.2 lãi suất tháng đầu tiên Khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings kỳ hạn từ 6 tháng trở lên  
 • Mở hoàn toàn online 100%
 • Linh hoạt rút tiền trước hạn khi Khách hàng có nhu cầu
Khách hàng người Việt Nam có giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hồ chiếu còn thời hạn hiệu lực
Áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam
Quý Khách hàng vui lòng tham khảo biểu lãi suất cập nhật mới nhất  tại đây
Là sản phẩm có lãi suất cao hơn các sản phẩm khác. Đặc biệt, với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, Khách hàng được nhân 1.2 lãi suất tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings trong tháng đầu tiên gửi tiền. Lãi suất các tháng sau theo biểu lãi suất niêm yết của sản phẩm.
Quý Khách hàng vui lòng tham khảo biểu lãi suất cập nhật mới nhất tại đây
Khách hàng được mở mới không giới hạn số sổ tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings trong vòng 1 tháng kể từ ngày mở sổ Prime Savings đầu tiên
Khách hàng được rút trước hạn. Trường hợp Khách hàng rút trước hạn, VPBank sẽ áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất đối với khoản tiền gửi của Khách hàng

Tại thời điểm gửi tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings, Khách hàng được phép lựa chọn trước một trong các hình thức xử lý khoản tiền gửi nếu Khách hàng không đến làm thủ tục rút tiền vào ngày đến hạn như sau:
- Hình thức đáo hạn 1: Toàn bộ số tiền lãi (nếu có) sẽ nhập gốc và chuyển thành tiền gửi có kỳ hạn thường với kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu của tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings mà Khách hàng đã gửi
- Hình thức đáo hạn 2: Số tiền lãi (nếu có) chuyển vào tài khoản thanh toán của Khách hàng tại VPBank, số tiền gốc tự động được gửi dưới hình thức tiết kiệm thường với kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu của tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings mà Khách hàng đã gửi
- Hình thức đáo hạn 3: Toàn bộ số tiền gốc và lãi (nếu có) sẽ chuyển vào tài khoản thanh toán của Khách hàng tại VPBank

Trường hợp tại ngày đến hạn, sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn thường lĩnh lãi cuối kỳ của VPBank không có kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu mà Khách hàng đã gửi theo tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings thì khoản tiền gửi của Khách hàng sẽ được chuyển thành tiền gửi có  kỳ hạn thường 1 tháng