Bảo hiểm tai nạn cá nhân GIC | VPBank

Bảo hiểm tai nạn cá nhân GIC liên kết với VPBank

Đảm bảo quyền lợi cao nhất trong trường hợp tai nạn

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Sản phẩm chi trả theo chi phí y tế thực tế đến 30 triệu đồng/vụ.
  • Chi trả theo hóa đơn chi phí y tế thực tế (điều trị, nằm viện, thuốc men...) phát sinh do tai nạn đến tối đa hạn mức quyền lợi mà không ràng buộc cơ sở y tế. 4 hạn mức quyền lợi khác nhau tùy theo nhu cầu bảo hiểm của khách hàng.

  • Hỗ trợ chi phí y tế thực tế phát sinh do tai nạn đến 30 triệu đồng/vụ.

  • Bảo hiểm cho các trường hợp tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn.

  • Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang công tác, học tập và sinh sống tại Việt Nam.

  • Khách hàng có độ tuổi từ 18 tuổi đến 60 tuổi tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm.

  • Khách hàng  không bị bệnh thần kinh, phong cùi.

  • Khách hàng không bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.

  • Khách hàng không trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật nghiêm trọng.

Liên hệ với cán bộ thuộc Chi nhánh/Phòng giao dịch VPBank gần nhất ( qua điện thoại/trực tiếp ) để được tư vấn chi tiết về sản phẩm bảo hiểm
Không, quý khách chỉ cần đảm bảo đủ điều kiện tham gia bảo hiểm
Không, chương trình này chỉ bảo hiểm cho các trường hợp tử vong, thương tật do tai nạn.
Được, nhưng khách hàng cần có giấy tờ, chứng từ chứng minh việc tử vong là hậu quả của thương tật do tai nạn gây ra.
Sản phẩm hỗ trợ quý khách quyền lợi cao nhất trong mọi trường hợp không mong muốn bao gồm cả tiền thuốc men, chi phí khám chữa bệnh hay trong các trường hợp thương tật, tử vong