Nộp/rút tiền tài khoản chứng khoán | VPBank

Dịch vụ nộp, rút tiền Tài khoản chứng khoán tại VPBank

Tiện ích giao dịch chứng khoán

(5,003 Đánh giá)

Chi tiết

VPBank phối hợp với công ty chứng khoán VPBS cung cấp cho khách hàng dịch vụ nộp rút/tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán tại các điểm giao dịch của VPBank trên toàn quốc, đảm bảo các giao dịch nộp rút tiền được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và an toàn tuyệt đối
  • Nộp tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi từ tài khoản của khách hàng tại VPBank và tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng tại VPBS
  • Rút tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi từ tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng sang tài khoản khách hàng tại VPBank
     
  • Giao dịch được thực hiện nhanh chóng, chính xác và an toàn tuyệt đối
  • Với hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch trải rộng trên toàn quốc, dịch vụ sẽ đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất
Khách hàng cá nhân có tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại VPBS
Khách hàng chỉ cần điền thông tin vào một trong ba liên giấy: Giấy nộp tiền/Giấy lĩnh tiền mặt hoặc Ủy nhiệm chi