Bảo hiểm vỡ màn hình điện thoại của OPES do VPBank giới thiệu trên App VPBank NEO

1

Sản phẩm bảo hiểm vỡ màn hình điện thoại

Giải pháp bảo vệ màn hình điện thoại, tối ưu

(5,075 Đánh giá)

Chi tiết

Bảo hiểm vỡ màn hình điện thoại của OPES  được tích hợp ngay tại thao tác nạp tiền điện thoại di động (từ 50.000đ) trên VPBank NEO.

Sản phẩm này được giới thiệu thông qua app VPBank NEO.

  • Phí bảo hiểm 15.000đ/tháng
  • Quyền lợi chi trả đến 2.000.000đ.
 
  • Sửa chữa, thay thế màn hình điện thoại bị vỡ thuộc phạm vi bảo hiểm;
  • Chi phí vận chuyển điện thoại (theo chỉ định từ OPES hoặc đơn vị bồi thường do OPES ủy quyền) từ địa điểm của Khách hàng tới Trung tâm sửa chữa và ngược lại
  • Các chi phí thực tế phát sinh để sửa chữa/thay thế màn hình của điện thoại
  • Khách hàng được yêu cầu bồi thường tối đa 01 lần trong suốt thời hạn bảo hiểm.
Áp dụng đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ VPBank NEO
Đăng nhập VPBank NEO và kích hoạt "Bảo hiểm vỡ màn hình điện thoại" được tích hợp ngay tại thao tác nạp tiền điện thoại di động (từ 50.000đ) trên VPBank NEO
Sản phẩm bảo hiểm của Công ty cổ phần bảo hiểm OPES, VPBank là đại lý bảo hiểm của OPES.
Thời hạn bảo hiểm là 1 tháng
Khách hàng được yêu cầu bồi thường tối đa 01 lần trong suốt thời hạn bảo hiểm
Đăng nhập app VPBank NEO, thao tác nạp tiền điện thoại di động (từ 50.000) và kích hoạt mua "Bảo hiểm vỡ màn hình điện thoại" đã được tích hợp trong giao diện màn hình.
Quý khách đăng ký sử dụng App VPBank NEO và thao tác mua bảo hiểm vỡ màn hình điện thoại trên App VPBank NEO.
Quý khách đăng nhập app VPBank NEO, chọn mục "Bảo hiểm", nếu quý khách có hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực thì sẽ hiển thị thông tin tại đây.
Quý khách đăng nhập app VPBank NEO, chọn mục "Bảo hiểm", truy vấn thông tin chi tiết của khoản bảo hiểm, tại đây có tính năng cho phép quý khách lựa chọn "Tạo yêu cầu bồi thường bảo hiểm"