Thông báo tách hợp đồng tín dụng đối với sản phẩm cho vay và thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm dành cho Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (Micro SME)
Với mong muốn mang đến những sản phẩm tiện ích cho khách hàng, VPBank không ngừng cải tiến các sản phẩm, dịch vụ để sản phẩm thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy với khách hàng.
Trong thời gian tới đây, nhằm mục đích rút gọn giấy tờ cho khách hàng Micro SME  khi ký các hợp đồng tín dụng với VPBank, VPBank trân trọng thông báo việc tách hợp đồng  tín dụng đối với sản phẩm cho vay và thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm dành cho Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (Micro SME), cụ thể:
  • Kết cấu Hợp đồng cụ thể sẽ bao gồm: Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có TSBĐ (đối với thẻ)/Hợp đồng cho vay từng lần/hạn mức (đối với giao dịch vay) và Bản điều kiện giao dịch chung.
  • Tách phần lớn các nội dung mang tính điều khoản, điều kiện chung ra khỏi Hợp đồng ký trực tiếp với Khách hàng và đưa toàn bộ nội dung này vào ghi nhận tại Bản điều kiện giao dịch chung. Bản điều kiện giao dịch chung này sẽ được đăng tải công khai trên website của VPBank và bản cứng được đặt tại các điểm giao dịch.
Trình tự ký kết cụ thể như sau:
  • Khi đăng ký mở thẻ: Khách hàng sẽ ký vào Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có TSBĐ
  • Khi đăng ký vay vốn: Khách hàng sẽ ký vào Hợp đồng cho vay từng lần/hạn mức (đối với giao dịch vay).
  • Khách hàng có trách nhiệm và nghĩa vụ đọc và hiểu các điều kiện giao dịch chung (là một phần không tách rời của hợp đồng tín dụng) dưới đây trước khi ký Giấy đề nghị / Hợp đồng cho vay.
Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có tài sản bảo đảm dành cho Khách hàng Micro SME. Xem tại đây
Điều kiện giao dịch chung áp dụng vay theo hạn mức không có tài sản bảo đảm dành cho Khách hàng Micro SME . Xem tại đây.  
Điều kiện giao dịch chung áp dụng vay từng lần không có tài sản bảo đảm dành cho Khách hàng Micro SME. Xem tại đây.  
Chat với VPBank