Điều chỉnh mức chiết khấu thanh toán cước viễn thông qua VPBank BankPlus

Theo thay đổi từ chính sách dành cho khách hàng thanh toán cước viễn thông Viettel qua VPBank Bankplus, VPBank xin gửi đến khách hàng những điều chỉnh về mức chiết khấu. Cụ thể như sau: 

Dịch vụ Chiết khấu trước 23/10 Chiết khấu điều chỉnh từ 23/10
Dịch vụ trả trước (Di động/ Dcom/ Homephone) 5.5% 3%
Dịch vụ trả sau (Di động/ Dcom/ Homephone/ Điện thoại cố định/ Internet/ Truyền hình...) 5.5% 3%
Dịch vụ trả sau dành cho Khách hàng Doanh nghiệp (Trung kế, Leased line...) 5.5% 0%
Mua thẻ cào điện tử 5.5% 3%

 

 

 

 

Chat với VPBank