Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/02/2020

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

Địa điểm

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

1

A0102119

ATM CONG TY MAY XUAN HIEU

AP BINH DUC, XA BINH HOA

THUAN AN

BINH DUONG

02743683979

20191231 18:58

1416h

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/02/2020

2

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

NGA TU CHO DINH

THU DAU MOT

BINH DUONG

02743683979

20191213 10:12

1848h

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/02/2020

3

A0242062

HOC VIEN TAI CHINH

XA DONG NGAC

BAC TU LIEM

HA NOI

02439288880

20191208 00:40

1968h

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/02/2020

4

A1155019

CONG TY DEHUES CDM

KCN DAU GIAY, XA BAU HAM 2

THONG NHAT

DONG NAI

2513948958

20191204 15:36

2064h

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/02/2020

5

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU

MONG CAI

QUANG NINH

02033789959

20200208 11:51

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

 

Chat với VPBank