Thông tin đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 03/07/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 04/07/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 28/06/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 25/06/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 21/06/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 20/06/2019

Thông báo đấu thầu Xây dựng cơ bản cho CN/PGD miền Nam

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 17/06/2019

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 14/06/2019

Thông báo vv lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng, máy lạnh cho VPBank miền Nam

Trang

Chat với VPBank