Thông tin đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 24/03/2020

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 12/03/2020

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 04/03/2020

Thông báo gói thầu “Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống nội thất (bao gồm nội thất thông thường cho CN/PGD và nội thất theo tiêu chuẩn KHƯT) VPBank tại Miền Bắc”

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 25/02/2020

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 11/02/2020

Thông báo gói thầu “Lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt Biển hiệu của ATM/CDM (Body, cover, cabin của ATM/CDM) cho hệ thống VPBank tại Miền Nam”

Thông báo gói thầu “Lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt Biển hiệu cho hệ thống của VPBank tại Miền Nam”

Thông báo gói thầu “Lựa chọn nhà thầu Cung cấp và lắp đặt Nội thất (bao gồm nội thất và ghế theo chuẩn AF) cho hệ thống của VPBank tại Miền Nam”

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 05/02/2020

Trang

Chat với VPBank