Thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm KH Đồng Thị Thủy

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo tới Quý Cơ quan và Bà Đồng Thị Thủy nội dung như sau:

Theo Hợp đồng tín dụng số 10426346 ngày 23/11/2016 và Khế ước nhận nợ lần 01/Số 10426346 ngày 23/11/2016, bà Đồng Thị Thủy vay của VPBank số tiền là 174.000.000 đồng, mục đích vay: Bổ sung vốn/ mở rộng/ phát triển kinh doanh may đo quần áo. Ngoài ra, bà Đồng Thị Thủy còn sử dụng thẻ tín dụng của VPBank theo Giấy đề nghị vay vốn có tài sản bảo đảm, đăng ký phát hành kiêm hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không tài sản bảo đảm ngày 15/11/2016, hạn mức thẻ: 10 triệu đồng, mục đích vay: vay tiêu dùng. Tạm tính đến ngày 16/09/2019, dư nợ (bao gồm cả gốc và lãi) của các khoản vay nêu trên là: 230.272.577 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn, năm trăm bảy mươi bảy đồng).

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là: Quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 468077, số vào sổ cấp GCN: CH 0341/AL do UBND huyện An Lão, TP. Hải Phòng cấp ngày 03/10/2016:

 • Thửa đất số: 195.2, Tờ bản đồ số: 246-D-2
 • Địa chỉ thửa đất: Thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
 • Diện tích: 80,7 m2 (bằng chữ: tám mươi phảy bảy mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
 • Thời gian sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Được tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Đồng Thị Thủy đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn. Tạm tính đến hết ngày 16/09/2019, Bà Thủy còn nợ các khoản sau tại VPBank:

 • Nợ gốc quá hạn: 153.700.000 đồng 
 • Nợ lãi quá hạn: 75.144.281 đồng
 • Nợ thẻ tín dụng quá hạn: 1.428.296 đồng
 • Tổng cộng: 230.272.577 đồng

Sau khi khoản nợ bị chuyển quá hạn, VPBank đã đôn đốc, yêu cầu trả nợ nhưng cho đến nay Bà Đồng Thị Thủy vẫn không thực hiện. Vào ngày 10/12/2019, chúng tôi đã có văn bản yêu cầu Bà Đồng Thị Thủy tất toán hợp đồng hoặc bàn giao tài sản bảo đảm nêu trên cho chúng tôi xử lý thu hồi nợ trước ngày 30/12/2019, tuy nhiên, cho đến nay Bà Thủy đã không thực hiện.

Vì vậy, bằng văn bản này, Ngân hàng chúng tôi thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ.

Thời gian thu giữ: từ ngày 31/01/2020 đến khi hoàn thành xong việc thu giữ tài sản bảo đảm;

Địa điểm thu giữ: Thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Trong quá trình thu giữ, nếu Bà Đồng Thị Thủy chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, Ngân hàng chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan Công an và Chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Đồng Thị Thủy sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

Thông tin liên hệ: ông Phạm Văn Đạt - Chuyên viên Xử lý nợ (Điện thoại: 0936.296.519), ông Vương Văn Thành - Trưởng Bộ phận XLN (Điện thoại: 090.323.2669), địa chỉ: Tầng L2B, R6, Royal city, Số 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chat với VPBank