Thông báo thu giữ tài sản KH Nguyễn Văn Xuyên

Công ty TNHH quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) xin gửi đến quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Trên cơ sở ủy thác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), VPBank AMC đang xử lý thu hồi khoản nợ của ông Nguyễn Văn Xuyên và bà Đoàn Thị Mến.

Theo các hợp đồng tín dụng số 5146566 ngày 11/11/2015; Hợp đồng tín dụng số 4079682 ngày 28/07/2015, ông Nguyễn Văn Xuyên và bà Đoàn Thị Mến vay của VPBank số tiền là 775,000,000 đồng (Bằng chữ: Bẩy trăm bẩy mươi lăm triệu đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là: Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 202, tờ bản đồ số: 10. Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định; theo “Giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số AK 786738, Số vào sổ cấp GCN: H00124/2185/QĐ- UB do UBND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cấp ngày 23/11/2007 đứng tên Ông Nguyễn Văn Xuyên và bà Đoàn Thị Mến”. Chi tiết theo hợp đồng thế chấp số 2099137/TC  ngày  31/10/2014  tại Văn phòng Công chứng Ngọc Ban.

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Nguyễn Văn Xuyên và bà Đoàn Thị Mến đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn kể từ ngày 28/4/2016 với mức lãi suất nợ quá hạn. VPBank đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, nhưng ông Nguyễn Văn Xuyên và bà Đoàn Thị Mến vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ.

Tạm tính đến ngày 11/02/2020, dư nợ của khoản vay nêu trên là:

  • Nợ gốc: 754,721,730  đồng.
  • Nợ lãi: 821,919,738  đồng.                                                                                                                   
  • Tổng cộng: 1,576,641,468  đồng.
    (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bẩy mươi sáu triệu, sáu trăm bốn mươi mốt nghìn, bốn trăm sáu mươi tám đồng).

Ngày 18/02/2020, VPBank AMC đã có văn bản yêu cầu ông Nguyễn Văn Xuyên và bà Đoàn Thị Mến bàn giao tài sản bảo đảm cho VPBank trước ngày 25/02/2020, tuy nhiên các ông/bà nêu trên đã không tự nguyện thực hiện. Vì vậy, VPBank quyết định thu giữ tài sản bảo đảm nêu để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật. Thời gian và địa điểm thu giữ như sau:

-    Thời gian thu giữ:  Sau ngày 28  tháng  03  năm 2020
-    Địa điểm thu giữ: tại thửa đất số 202, tờ bản đồ số: 10. Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định;
-    Tài sản thu giữ: “Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 202, tờ bản đồ số: 10. Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định; theo “Giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số AK 786738, Số vào sổ cấp GCN: H00124/2185/QĐ- UB do UBND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cấp ngày 23/11/2007 đứng tên Ông Nguyễn Văn Xuyên và bà Đoàn Thị Mến”;
-    Lý do thu giữ: ông Nguyễn Văn Xuyên và bà Đoàn Thị Mến vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ cho VPBank theo các hợp đồng tín dụng số 5146566 ngày 11/11/2015; Hợp đồng tín dụng số 4079682 ngày 28/07/2015. VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Thông tin liên hệ: Ông Trần Tuấn Anh – Cán bộ VPBank (SĐT: 0936.026.065).

Vậy, bằng văn bản này, VPBank AMC xin thông báo đến UBND xã Nam Điền và Công an xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định được biết.

Chat với VPBank