Thông báo thu giữ tài sản KH Ngô Bá Đông

Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank AMC) xin thông báo tới ông/bà nội dung như sau:

Trên cơ sở ủy thác của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), VPBank AMC đang xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của ông Ngô Bá Đông và bà Khuất Thị Ngân tại VPBank.

Theo Hợp đồng tín dụng số 10813533 ký ngày 14/12/2016 và số LD1724900898 ngày 06/9/2017, ông Ngô Bá Đông và bà Khuất Thị Ngân vay của VPBank tổng số tiền là: 654,000,000 đồng. Mục đích bổ sung vốn kinh doanh may mặc và sửa chữa nhà.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là: Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 1662, tờ bản đồ số: 4, tại địa chỉ: Thôn 15, xã Trực Đạo, huyện Trưc Ninh, tỉnh Nam Định; theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số CC 453159, số vào sổ cấp GCN: CS00163 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường, tỉnh Nam Định cấp ngày 03/10/2016. Chi tiết theo Hợp đồng thế chấp số 10813533 ký ngày 14/12/2016 giữa ông Ngô Bá Đông và bà Khuất Thị Ngân với VP chi nhánh Đò Quan, Công chứng tại VP công chứng Ngọc Ban số 2354, quyển sổ 01/2016/TP/CC-SCC/HĐGD.

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Đông và bà Ngân đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên toàn bộ khoản vay nêu trên đã bị chuyển sang nợ quá hạn với mức lãi suất nợ quá hạn, cụ thể như sau:

  • Thời điểm chuyển nợ quá hạn: Từ ngày 01/06/2018.
  • Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn: bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.
  • Tạm tính đến ngày 02/11/2019, dư nợ của khoản vay nêu trên là:

- Nợ gốc : 645,562,030 VNĐ

- Nợ lãi : 214,341,360 VNĐ

- Tổng cộng : 859,903,390 VNĐ

Ngày 01/06/2018 Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu ông Đông và bà Ngân bàn giao tài sản bảo đảm cho Công ty chúng tôi trước ngày 30 /06 /2018, tuy nhiên ông Đông và bà Ngân đã không tự nguyện thực hiện.

Vì vậy, bằng văn bản này, Công ty chúng tôi thông báo sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên để xử lý thu hồi nợ.

  • Địa điểm thu giữ: nơi có tài sản thế chấp
  • Thời hạn thu giữ: Sau ngày 20/11/2019
  • Thông tin liên hệ: Trần Mạnh Hùng – Cán bộ Xử lý nợ SĐT: 0936.266.630- 0976785579

Trong quá trình thu giữ, nếu ông Đông và bà Ngân hoặc bất kỳ cá nhân nào khác có hành vi chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác, Công ty chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan Công an và Chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Đông và bà Ngân sẽ phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thu giữ.

Vậy Công ty chúng tôi xin thông báo để quý cơ quan được biết và phối hợp, ông Ngô Bá Đông và bà Khuất Thị Ngân biết để thực hiện.

Chat với VPBank