Thông báo thu giữ tài sản của Công ty Minh Hằng
  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
  • Căn cứ Hợp đồng cho vay hạn mức số 170718-2517609-01-SME ngày 01/09/2018 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với Công ty TNHH Minh Hằng;
  • Căn cứ Hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư công chứng số 559/2016 ngày 22/02/2016 và Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất công chứng số 558/2016 ngày 22/02/2016.

VPBank thông báo thực hiện quyền thu giữ tài sản thế chấp như sau:

  1. 01 căn hộ tại địa chỉ: Căn hộ 105, nhà G4 – TT Thanh Xuân Nam, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10111195117 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 18/08/2004, thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Nguyễn Văn Quang và bà Phạm Thị Hằng, xác lập tại VPBank theo Hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư công chứng số 559/2016 ngày 22/02/2016.
  2. 01 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 6, địa chỉ: Y Sơn, Đồng Mai, Thanh Oai, Hà Tây (nay thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 626541 do UBND huyện Thanh Oai (nay là quận Hà Đông) thành phố Hà Nội cấp ngày 12/04/2003 thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Nguyễn Văn Quang, xác lập tại VPBank theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất công chứng số 558/2016 ngày 22/02/2016.

Thời gian thực hiện thu giữ: Sau ngày 25/09/2019.

Chat với VPBank