Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 10/12

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

Địa điểm

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

1

A0242035

DHCN GIAO THONG VAN TAI

54 TRIEU KHUC

THANH XUAN

HA NOI

02462662577

20191209
06:40

27h

Máy đã hoạt động
bình thường

2

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI

THANH OAI

HA NOI

02435378701

20191209
16:16

24h

Máy đã hoạt động
bình thường

3

A0155013

ATM CTY TAEKWANG VINA 03

DUONG SO 5, LONG BINH

BIEN HOA

DONG NAI

02513948958

20191208
15:23

71h

Máy đã hoạt động
bình thường

4

A0242062

HOC VIEN TAI CHINH

XA DONG NGAC

BAC TU LIEM

HA NOI

02439288880

20191208
00:40

576h

Đang xử lý dự kiến đến
hết ngày 31/12/2019

5

A1155019

CONG TY DEHUES CDM

KCN DAU GIAY,
XA BAU HAM 2

THONG NHAT

DONG NAI

02513948958

20191204
15:36

264h

Đang xử lý


 

Chat với VPBank