Thông báo về việc Lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục Xây dựng cơ bản cho các chi nhánh VPBank tại Miền Nam

Công ty TNHH Thịnh Điền (Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng VPBank) thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực để thực hiện, tham gia dự thầu:

Gói thầu: Lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục Xây dựng cơ bản cho các chi nhánh VPBank tại Miền Nam

Cụ thể thông tin về gói thầu như sau:

1.      Địa điểm công trình: Các công trình CN/ PGD của VPBank tại miền Nam (các tỉnh phía Nam từ Quảng Ngãi đến Cà Mau).

2.      Đặc điểm cung cấp: Theo tiêu chuẩn và thiết kế của VPBank.

3.      Thời gian phát hành HSMT: 9h00p, ngày 14 tháng 07 năm 2017

4.      Thời gian đóng thầu (Hạn cuối nhận HSDT): 10h00p ngày 24 tháng 07 năm 2017

5.      Hồ sơ mời thầu được đăng tải theo đường dẫn (từ thời điểm Phát hành HSMT):

https://www.dropbox.com/sh/snstm0wzrj0qvv5/AAC9wGjHpIfZDzk85KZ57josa?dl=0

Hoặc liên hệ: Ông Huỳnh Xuân Tịnh, mail: tinhhx@prosland.com.vn hoặc Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, mail: ngantt7@prosland.com.vn

6.      Hồ sơ tham gia dự thầu gửi về:

Phòng Kinh doanh- Công ty TNHH Thịnh Điền, Tầng 4 , 296  Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Chat với VPBank