Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 27/12/2019

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm

 1.  

01 XE O TO TAI HYUNDAI 17C-047.87 SK: 17BPED002511  DKXE 001472

 1.  

404,000,000

 1.  

CHEVROLET CRUZE SK:6730 BKS:36A-23778

 1.  

538,000,000

 1.  

NISSAN NAVARA BKS: 20C-119.63 SK: 6604

 1.  

725,000,000

 1.  

VEAM BKS: 20C-11661 SK: 1389

 1.  

550,000,000

 1.  

HYUNDAI BKS: 22A-077.38 SK: 1370

 1.  

599,000,000

 1.  

XE O TO TAI CO MUI NHAN HIEU DONGBEN  SK RM3BACAB1G2103006 SM LJ465Q2AE6G07127477 BKS 60C-301.02

 1.  

180,000,000

 1.  

69YDHH944389 4D3170720456 38A-151.96

 1.  

459,000,000

 1.  

CHEVROLET AVEO BKS 28A-051.85 SK 3209

 1.  

459,000,000

 1.  

OTO BKS 30A-506.96 SO DK 068290 SK: RL4YX59G5F9019242

 1.  

1,034,000,000

 1.  

XE CON HYUNDAI ACCENT SK 490030 SM 368758 BKS 36A-157.77 DKX 015932 CATH NC 22/9/2015 DKLD 28/6/2015

 1.  

540,000,000

 1.  

BKS 98C-112.68 SK A00091 SM 990199

 1.  

280,000,000

 1.  

29D-511.08 CHEVROLET SK 1298

 1.  

273,000,000

 1.  

XE O TO TAI TU DO NHAN HIEU CHIEN THANG  BKS: 19C-114.28  SK: 0074

 1.  

438,000,000

 1.  

XE HYUNDAI BKS: 98A-157.91 SK: 5041

 1.  

615,000,000

 1.  

CHEVROLET ORLANDO BS: 51G-380.60 SK: RLLYA7551HH944670 SM: F18D4170110111

 1.  

699,000,000

 1.  

FORD RANGER BKS 26C-069.52 SK 7980

 1.  

720,000,000

 1.  

CHEVROLET BKS 37A-399.35 SK 6243

 1.  

359,000,000

 1.  

DONGFENG DFD 37C-265.63 SK:4959

 1.  

1,300,000,000

2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

 • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

 1.  

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

 1.  

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

 1.  

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

 1.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

 1.  

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

 1.  

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

 • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
 • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
 • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 2B, nhà R6 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam;
 • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Phạm Công Hùng - TBP QLTS VPBank AMC, Sđt: 0912.212.661;
 • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.
Chat với VPBank