Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 24/03/2020

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

 1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
STT Tên tài sản Số lượng Giá khởi điểm
1 FORD TRANSIT SK:8820 BKS:98B-01950 1 872,000,000
2 MAZDA 30E-867.04 SK:5094 1 880,000,000
3 CHEVROLET ORLANDO SK:9375 BKS:19A-18824 1 684,000,000
4 BKS 93A-093.71 SM P4AT2364139 SK MNCAXXMAWAGT18417 1 1,190,000,000
5 Chevrolet Cruze 51G-100.05 SK RLLJA695EHH947634 SM F18D4171320003 1 699,000,000
6 O TO NHAN HIEU VEAM BS: 60C-341.73 SK: RN1C1B1C2FLE00347 SM: D4BFE040073 1 400,000,000
7 8EL0JH637629*G6G173251023*82C-044.54 1 649,000,000
8 MIGHTY BKS: 28C-048.83 SK: 1798 1 805,000,000
9 CHEVROLET  BKS:88A-177.27*SK:8520 1 589,000,000
10 HYUNDAI GRAND I10  BKS:26A-064.74*SK:6888 1 370,000,000
11 XE TOYOTA VIOS E BKS: 98A-163.43 SK: 0885 1 493,000,000
12 1 OTO NISSAN NAVARA 29H-142.46 1 669,000,000
13 XE O TO NHAN HIEU SHACMAN BS 47C-168.30 SK GR62FX004778 SM 21615B015784 1 1,200,000,000
14 CHEVROLET CRUZE SK:3135 BKS:38A-153.42 1 589,000,000
15 HYUNDAI I10 18A-094.02 SK:1276 1 439,000,000
16 XE OTO NHAN HIEU: TOYOTA SK: RL4B29F34H5021443 SM: 2NRX199501  BS: 83A-063.20 SO KD: 008121 1 564,000,000
17 OTO SHACMAN BS 70C-101.03  SO KHUNG LZGJWJRCXFX024952 1 1,500,000,000
18 XE O TO NHAN HIEU CHEVROLET SK MMM148MK0HH646561 SM FX3G170811255 BKS 60C-376.68 1 809,000,000
19 O TO JAC HFC1083K1 SK RRGTN72D4HB100161 SM CA4DF21301042681 BS 51C-952.65 1 620,000,000
20 MAZDA SK:1945 BKS:99A-203.58 1 663,000,000
21 HYUNDAI BKS: 30E-535.78 SK: 7490 1 418,000,000
22 CHEVROLET  BKS:98A-165.12 SK:49411 1 589,000,000
23 CHEVROLET  BKS:14C-260.69  SK:4697 1 651,000,000
24 02 XE O TO TAI NHAN HIEU THACO SO LOAI: TOWNER750A BIEN SO 1: 67C-054.07 BIEN SO 2: 67C-054.12 1 304,000,000
25 02 XE O TO TAI NHAN HIEU THACO SO LOAI: TOWNER750A BIEN SO 1: 67C-054.07 BIEN SO 2: 67C-054.12 1 304,000,000
26 VEAM  K: RN1G1B1B1HMJ02634*M: D4BHG829028  72C-135.50 1 450,000,000
27 XE OTO NHAN HIEU*BS 93C-096.74*SK RNNKM22D6GCA00152*SM YC6L31033L3CS3F00542 1 1,288,000,000
28 OTO TAI BKS: 29C-701.51 SK: 87418*SM: 24007 1 1,400,000,000
29 TOYOTA CAMRY SK:5369 BKS:30E-519.23 1 1,043,000,000
30 HOA MAI SK 0023 BKS 14C-204.57 1 390,000,000
31 DOTHANH 26C-073.81 SK:0632 1 335,000,000
32 CHEVROLET  BKS:30F-139.00*SK:9410 1 589,000,000
33 TRUONG GIANG  BKS:98C-167.48*SK:0035 1 400,000,000
34 CHEVROLET  BKS:30F-483.79  SK:0520 1 855,000,000
35 XE NHAN HIEU CHEVROLET*SK 696EHH946922*SM 6D3171320286*BKS 95A-034.50 1 589,000,000

2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

 • Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2017 và các tiêu chí khác do VPBank quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

 1.  

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

 1.  

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 2 đấu giá viên

 1.  

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VPBank

 1.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

 1.  

Năng lực, kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

 1.  

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và thỏa thuận

 • Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày thông báo.
 • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được VPBank lựa chọn);
 • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tầng 2B, nhà R6 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam;
 • Mọi vấn đề xin liên hệ ông Phạm Công Hùng - TBP QLTS VPBank AMC, Sđt: 0912.212.661;
 • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng mong được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.
Chat với VPBank