Thông báo về gói thầu cung cấp văn phòng phẩm cho hệ thống VPBank năm 2015

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo các gói thầu cung cấp Văn phòng phẩm cho hệ thống VPBank năm 2015.

Cụ thể như sau:
+ Gói 1: Cung cấp văn phòng phẩm cho hệ thống VPBank – Khu vực Miền Bắc
+ Gói 2: Cung cấp văn phòng phẩm cho hệ thống VPBank – Khu vực Miền Trung
+ Gói 3: Cung cấp văn phòng phẩm cho hệ thống VPBank – Khu vực Miền Nam

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

Đầu mối liên hệ: Phòng Mua sắm tập trung, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Tầng 10, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0983.345353 – Ms. Nhung

Thời điểm mời thầu dự kiến: Ngày 01 tháng 10 năm 2015

Thời điểm bán hồ sơ mời thầu: Sẽ được thông báo chính thức trên vpbank.com.vn, dự kiến từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Phạm vi cung cấp: Cung cấp văn phòng phẩm cho toàn hệ thống VPBank trong thời gian 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng nguyên tắc (Nhà thầu có thể tham gia một hoặc nhiều gói thầu).

Yêu cầu tối thiểu đối với nhà thầu: xem chi tiết tại ĐÂY.

Chat với VPBank