Thông báo mời thầu gói thầu: “Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ khảo sát thực địa - FO”

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng gửi thông báo mời thầu gói thầu: “Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ khảo sát thực địa - FO”. 

Chi tiết:

Tên bên mời thầu:

 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Tên gói thầu:

  “Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ khảo sát thực địa - FO”

 Phạm vi công việc: kiểm tra tính xác thực của hồ sơ cấp thẻ tín dụng và  hồ sơ cho vay tín chấp (UPL) bằng cách thẩm định tại nhà hoặc cơ  quan khách hàng của VPBank như: đặt lịch phỏng vấn khách hàng,  kiểm tra một số thông tin tại hiện trường, chụp ảnh…

Nguồn vốn:

 Vốn kinh doanh của Ngân hàng

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu:

 Phòng Mua sắm tập trung, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Tầng  10, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

 Điện thoại: 0988.487.192 ; Email: nhunglt1@vpb.com.vn

Thời điểm mời thầu dự kiến:

Thời điểm bán hồ sơ mời thầu:

 Ngày 04 tháng 09 năm 2014

 Bắt đầu từ 10h ngày 04/9/2014 đến 10h ngày 10/9/2014

Chi phí mua hồ sơ mời thầu

 500.000 VND (Năm trăm nghìn đồng)

Thời điểm đóng thầu dự kiến:

 15 giờ ngày 10 tháng 09 năm 2014

Đảm bảo dự thầu:

 Số tiền: 200 triệu đồng - Quy định trong HSMT

Hình thức, đồng tiền, thời hạn bảo đảm dự thầu:

 Quy định trong HSMT

Các yêu cầu tối thiểu đối với nhà thầu:                                         

TT

Nội dung

Mức yêu cầu của VPBank

1

 Kinh nghiệm:

 

1.1

 Số năm thành lập

 tối thiểu 03 năm.

1.2

 Kinh nghiệm đã triển khai dịch vụ tương tự .

 Đã từng triển khai dịch vụ này

2

 Năng lực sản xuất và kinh doanh:

 

2.1

 Vốn điều lệ

 2 tỷ

2.2

 Tổng số lao động hiện tại

 ≥ 20 người

2.3

 Doanh thu trung bình hàng năm, trong 2 năm 2012 và 2013 (căn cứ vào báo cáo tài chính  hoặc báo cáo thuế)

 8 tỷ

 

 

Chat với VPBank