Thông báo mời thầu: Gói thầu cung cấp văn phòng phẩm cho hệ thống VPBank năm 2015

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Tên gói thầu: Cung cấp Văn phòng phẩm cho hệ thống VPBank năm 2015:
+ Gói 1: Cung cấp văn phòng phẩm cho hệ thống VPBank – Khu vực Miền Bắc
+ Gói 2: Cung cấp văn phòng phẩm cho hệ thống VPBank – Khu vực Miền Trung
+ Gói 3: Cung cấp văn phòng phẩm cho hệ thống VPBank – Khu vực Miền Nam
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi
Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 2 túi hồ sơ (1 túi hồ sơ năng lực, dịch vụ triển khai, và 1 túi hồ sơ tài chính chứa biểu chào giá)
Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Mua sắm tập trung, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Tầng 10, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0983.345353 – Ms. Nhung
Thời điểm mời thầu:
Thời điểm bán hồ sơ mời thầu: Ngày 30 tháng 09 năm 2015
Bắt đầu từ 13h30 ngày 30/09/2015 đến 15 h ngày 12/10/2015
Chi phí mua hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VND (Một triệu đồng chẵn)
Thời điểm đóng thầu: 15 h ngày 12/10/2015
Ghi chú: Nhà thầu nộp chi phí mua hồ sơ thầu theo thông tin sau
- Số tài khoản: VND 1300600120001
- Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)
- Địa điểm nộp: tại bất kỳ Phòng giao dịch nào của VPBank
- Nội dung nộp tiền: Công ty …[Tên nhà thầu]….. nộp tiền mua hồ sơ mời thầu gói thầu“Cung cấp Văn phòng phẩm cho hệ thống VPBank năm 2015, gói ………..”
- Khi nộp tiền nhà thầu lấy 2 liên, 1 liên gửi Phòng Mua sắm VPBank, 1 liên nhà thầu giữ.
- Đại diện của nhà thầu khi đi mua hồ sơ thầu hay nộp hồ sơ dự thầu cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu.
- Trường hợp nhà thầu không đến mua trực tiếp tại Phòng Mua sắm VPBank thì có thể gửi email đính kèm phiếu nộp tiền cho Phòng Mua sắm VPBank và Phòng Mua sắm sẽ gửi 01 bản mềm (soft copy) Hồ sơ mời thầu qua email cho nhà thầu và 01 bản cứng (hard copy) Hồ sơ mời thầu đến địa chỉ nhà thầu.

Chat với VPBank