Thông báo mời thầu “Cung cấp dịch vụ khảo sát thực địa- FI”

Tên bên mời thầu:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Tên gói thầu:

“Cung cấp dịch vụ khảo sát thực địa- FI”

Phạm vi công việc: kiểm tra tính xác thực của hồ sơ cấp thẻ tín dụng và hồ sơ cho vay tín chấp (UPL) bằng cách đối chiếu thông tin khách hàng, tại nhà hoặc cơ quan khách hàng, của VPBank.

Nguồn vốn:

Vốn kinh doanh của Ngân hàng

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu:

Phòng Mua sắm tập trung, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Tầng 10, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0936 288 083 ; Email: hoavtm@vpb.com.vn

Thời điểm mời thầu:

Thời điểm bán hồ sơ mời thầu:

Ngày 09 tháng 12 năm 2014

Bắt đầu từ 10h ngày 09/12/2014 đến 10h ngày 15/12/2014

Chi phí mua hồ sơ mời thầu

1.000.000 VND (Một triệu đồng)

Thời điểm đóng thầu dự kiến:

10 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2014

Đảm bảo dự thầu:

Quy định trong HSMT

Hình thức, đồng tiền, thời hạn bảo đảm dự thầu:

Quy định trong HSMT

Ghi chú: Nhà thầu nộp chi phí mua hồ sơ thầu theo thông tin sau:

  • Số tài khoản: VND 1300600120001
  • Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)
  • Địa điểm nộp:  Phòng giao dịch VPBank - tầng 1, số  72 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.
  • Nội dung nộp tiền: Công ty ……. nộp tiền mua hồ sơ mời thầu gói “Cung cấp dịch vụ khảo sát thực địa - FI” (Khi nộp tiền nhà thầu lấy 2 liên, 1 liên gửi Phòng mua sắm VPBank, 1 liên nhà thầu giữ).
Chat với VPBank